DEN HAAG - Minister Plasterk (Onderwijs) wil dat de schoolkeuze voor kinderen na de basisschool later plaatsvindt. Het politiek gevoelige debat over uitstel moet heropend worden. Dat zegt hij vrijdag in de Volkskrant.

"We selecteren nu te vroeg, waardoor we talent verspelen. Want als je eenmaal op het vmbo begint, maar toch genoeg in je mars hebt om de universiteit te halen, wordt de lange route via het mbo en hbo haast onvermijdelijk", aldus de minister.

Een rigoureuze verandering heeft de bewindsman niet voor ogen. "Ik ben voorzichtig. De les uit het verleden is: begin niet meteen met stelselwijzigingen. Dat is deze kabinetsperiode niet mijn doel".

Allochtone jongeren

Als reden waarom de schoolkeuze later moet noemt Plasterk "sociale stijging". Nu belanden vooral veel allochtone jongeren tussen wal en schip omdat vmbo en mbo slecht op elkaar aansluiten.

In de brief stelt hij dat het onderwijs strenger mag worden. Er mag van hem niet meer gewerkt worden vanuit de gedachte dat kennisoverdracht iets is van het verleden en dat kinderen maar moeten leren om met hulp van internet zelf hun kennis te vergaren.

Ontplooiing

In zijn ogen is er teveel doorgeslagen naar de "ontplooiing'' van kinderen en moet er meer aandacht komen voor instructie door docenten, met de nadruk op rekenen en taal.

"Zonder beheersing van het rekenen of de taal kan niet verwacht worden dat leerlingen een succesvolle schoolloopbaan doorlopen. We moeten weg van de vrijblijvendheid'', schrijft de minister.

Plasterk wil verder onderzoeken waarom ouders vaker kiezen voor privéscholen en bijlessen.

In de buidel

Hij is niet bezorgd over het groeiend aantal commerciële onderwijs aanbieders en het feit dat ouders diep in de buidel tasten om hun kind naar zo'n school te sturen.

Maar hij wil voorbereid zijn op de discussie over de vraag waarom ouders dat doen en of dat te maken heeft met de kwaliteit van het publieke onderwijs.