DEN HAAG - Er zijn geen concrete plannen bekend voor een terroristische aanslag in Nederland. Minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) heeft dat donderdagavond laat in een brief aan de Tweede Kamer geschreven.

In een nieuwe beschrijving van de dreiging, die binnenkort komt, zal wel opnieuw gewezen worden op jihadistische netwerken uit de Pakistaans-Afghaanse regio die Nederland als "voorkeursdoelwit" hebben.

Hirsch Ballin moest de Tweede Kamer per brief opheldering geven over een afscheidsinterview met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb), Tjibbe Joustra, in de Volkskrant van donderdag. Joustra zegt daarin dat de terreurdreiging in Nederland groter is dan ooit.

Substantieel

Volgens Hirsch Ballin heeft Joustra geschetst hoe het dreigingsbeeld zich de afgelopen tijd ontwikkeld heeft van 'beperkt' naar 'substantieel'. Dit op één na hoogste niveau betekent dat er een reële kans is dat er een aanslag zal plaatsvinden en dat ons land geregeld wordt genoemd in verklaringen van serieus te nemen terroristische netwerken.

Die situatie is niet veranderd, waardoor Hirsch Ballin vindt dat er weinig nieuws is aan de uitspraken van Joustra. Hij zei eerder op de dag dat het goed is dat de terreurbestrijder aandacht heeft gevraagd voor de voortdurende dreiging zodat iedereen alert kan blijven.