BRUSSEL - Minister Jacqueline Cramer (Milieu) is niet optimistisch over het EU-pakket aan maatregelen voor het klimaat en de energie. "Ik ben niet optimistisch en niet pessimistisch. Ik zit ertussenin", zei de minister donderdag in Brussel na EU-beraad met haar collega's uit andere EU-landen.

Het pakket maatregelen moet leiden tot fors minder broeikasgas CO2 in 2020. De minister was positief dat de hoofddoelen en systematiek overeind blijven. Maar ze is tegelijkertijd "wat pessimistisch omdat er aan de randen wordt geknabbeld".

Zo wil Polen dat zijn elektriciteitsbedrijven voorlopig geen dure CO2-emissierechten hoeven te kopen. Duitsland wil meer branches gratis emissierechten geven en Italië is überhaupt tegen het veilen van de rechten.

Meebewegen

"Als Nederland doen we er alles aan om de lijnen strak te houden", zei Cramer. "Maar dat betekent wel dat we moeten meebewegen om het pakket in stand te houden."

Doel is dat de regeringsleiders van de EU-landen over een week met het pakket instemmen bij een EU-top in Brussel. Minister Cramer meldde echter dat er reservedata worden gezocht voor een nieuwe EU-top, voor het geval er volgende week nog geen akkoord is bereikt. Daarna moet het Europees Parlement nog instemmen.

Akkoord

Maandag hadden de EU-landen en het Europees Parlement al wel een akkoord op een onderdeel van het pakket. Dat leidt ertoe dat fabrikanten vanaf 2012 zuinigere auto's moeten maken. Minister Cramer is erg enthousiast over dat akkoord.

Ze bestrijdt kritiek van de milieubeweging dat het akkoord niks voorstelt. "Als we deze doelen echt halen, scheelt dat zeer veel megatonnen CO2. Dat is gigantisch veel", zei Cramer. "Het duurt weliswaar iets langer dan gepland voordat auto's echt zuiniger worden, maar dat nadeel wordt tenietgedaan door een nieuw streng doel voor de lange termijn."