DEN HAAG - Een uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) maakt het voor advocaten mogelijk aanwezig te zijn bij alle politieverhoren waaraan cliënten worden onderworpen.

Dat zegt Taru Spronken, hoogleraar strafrecht aan de Universiteit van Maastricht donderdag in NRC Handelsblad. "Vanaf nu kan iedere verdachte aanspraak op een advocaat bij het verhoor maken."

In Nederland loopt momenteel een experiment waarin advocaten aanwezig mogen zijn bij politieverhoren. Dat geldt alleen voor raadslieden wier cliënten van moord of doodslag worden verdacht. De advocaat mag tijdens het verhoor niet met zijn klant communiceren en mag pas achteraf commentaar leveren.

Praktijk

Spronken, die ook de adviescommissie strafrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten voorzit, vindt dat het arrest "een heel ander licht op de Nederlandse praktijk" werpt.

In de uitspraak van het EHRM staat onder meer dat een verdachte toegang tot een advocaat moet kunnen hebben vanaf het eerste politieverhoor. Uitzonderingen zouden alleen gemaakt mogen worden als daar dwingende redenen voor zijn.