ARNHEM - Duizenden kinderen met gedragsproblemen of psychische stoornissen gaan niet naar school. Honderden daarvan blijven langer dan een jaar thuis.

Dat heeft Ingrado, de vereniging van leerplichtambtenaren, becijferd.

Ingrado schat het aantal kinderen dat zonder onderwijs thuis blijft, op twee- tot drieduizend.

Dat zijn er veel meer dan werd aangenomen. Bij een op de vijf thuiszitters duurt dat langer dan een jaar.

Ingrado-directeur Pieter Schoenmakers zei tegen het Algemeen Dagblad dat het niet gaat om de categorie spijbelaars die in het winkelcentrum rondhangen.

"Hier hebben we het over jongeren die thuisblijven omdat ze bijvoorbeeld met een psychische ziekte kampen en niet naar school kunnen. Hoe langer een kind thuis zit, hoe moeilijker terugplaatsing is. En ouders werken niet altijd mee aan een traject voor speciaal onderwijs."

Zorgwekkend

Onderwijs- en ouderorganisaties vinden het ‘zorgwekkend’ dat deze kinderen niet de juiste hulp krijgen. Hierdoor lopen ze grote achterstand op in hun ontwikkeling.

Scholen moeten volgens Ingrado veel eerder aan de bel trekken als leerplichtige kinderen thuiszitten. Het ministerie van Onderwijs bevestigt dat de registratie problemen kent, maar wijst er ook op dat er aan een oplossing wordt gewerkt.

Wegblijven

Wettelijk moeten scholen binnen drie dagen een leerplichtambtenaar informeren als een leerling zonder een goede reden op te geven wegblijft van school. Gemiddeld komt de melding volgens Ingrado echter pas na 37 dagen aan.

Sommige scholen hebben bij het ministerie aangegeven door al het papierwerk niet meer aan de registratie toe te komen. Volgens een woordvoerder van het ministerie is de oplossing voor het probleem in zicht.

In september is in de provincie Groningen begonnen met een nieuw registratiesysteem via internet. "Dat werkt stukken makkelijker en iedereen is er positief over." Voor september volgend jaar moet het nieuwe systeem landelijk zijn ingevoerd.