AMSTERDAM - Drie op de vijf Nederlanders steunen het kabinetsbesluit om militairen naar Irak te zenden. Bijna eenderde wil geen militairen sturen. Mannen staan iets vaker (63 procent) achter de beslissing dan vrouwen (57 procent). Dat blijkt donderdag uit een onderzoek van TNS NIPO.

De meeste voorstanders zijn te vinden bij het CDA (66 procent) en de VVD (64 procent). De helft van de PvdA-stemmers kan zich vinden in het sturen van militairen naar Irak. De aanhang van GroenLinks en SP vormt een uitzondering. Van hen is 42 procent voor uitzending.

Van de ondervraagden denkt 45 procent dat het risico van Nederlandse slachtoffers groot is. Een bijna net zo groot percentage (48 procent) acht die kans klein.

Ruim de helft van de respondenten vindt dat de oorlog in Irak gerechtvaardigd was. Een op de drie Nederlanders (35 procent) geeft te kennen dat de Verenigde Staten en Groot-Brittannië het land niet hadden mogen aanvallen. 9 Procent van de ondervraagden heeft geen mening. In mei dit jaar vond bijna de helft van de Nederlanders (48 procent) de oorlog gerechtvaardigd.

Aanleiding voor ingrijpen

Ook nadat enquêteurs de ondervraagden hadden voorgelegd dat harde bewijzen voor massavernietigingswapens zijn uitgebleven, blijft een meerderheid van mening dat er een aanleiding was voor het ingrijpen.

Het blijkt dat ouderen (62 procent) aanzienlijk vaker achter de oorlog staan dan jongeren (50 procent). Vooral de aanhang van de VVD (70 procent) heeft geen moeite met het Britse en Amerikaanse ingrijpen. Dit staat in contrast met de ruim 20 procent van de kiezers van GroenLinks en SP.