LEIDSCHENDAM - Automobilisten trekken zich minder aan van regels voor het rijden onder invloed, verplicht gordelgebruik, door rood rijden en snelheid.

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) wil daarom dat politie en Openbaar Ministerie (OM) harder optreden.

"Politie en OM zouden de handhaving op zijn minst op niveau moeten houden, zo niet een tandje bij moeten zetten. Anders gaat het niet goed met de verkeersveiligheid'', zei woensdag een woordvoerder van de SWOV.

Ontwikkeling

Volgens deze 'denktank' is de naleving van regels na een gunstige ontwikkeling in de periode 2000-2006 vorig jaar niet verder verbeterd. Dat kan wijzen op een stilstand in de verkeersveiligheid in Nederland, aldus de SWOV.

Recente cijfers over een stijging van het aantal ziekenhuisgewonden bevestigen dit beeld.

Volgens Verkeer en Waterstaat moesten vorig jaar na een verkeersongeval veertienhonderd gewonden meer naar een ziekenhuis dan het jaar daarvoor. In totaal ging het om 18.190 gewonden.

Verkeersveilig

Nederland is overigens een van de verkeersveiligste landen. Na een sterke daling in 2004 is het aantal verkeersdoden de afgelopen jaren verder gezakt. In 2007 waren het er 791.

Verkeersminister Camiel Eurlings wil het dodental verder omlaag brengen, tot vijfhonderd in 2020.

Risico

Het risico op verkeersovertredingen daalt sinds 2004 niet meer op 30-kilometerwegen, die door woonwijken lopen. Dat geldt evenzeer voor wegen met een maximumsnelheid van 50 of 60 kilometer per uur.

Op wegen waar harder mag worden gereden, is het risico wel verder gedaald, aldus de SWOV-zegsman.

Onduidelijk is of de inrichting van wegen een rol bij deze ontwikkeling speelt. De SWOV steunt minister Eurlings, die nader onderzoek doet naar de effecten van infrastructurele maatregelen.