DEN HAAG - Nederlandse consumenten lijden per jaar ruim een half miljard euro schade door dubieuze handelspraktijken. Door misleidende of agressieve verkooptechnieken laten zij zich ertoe brengen iets te kopen, wat zij anders wellicht niet zouden hebben aangeschaft.

Ruim twee miljoen consumenten zijn het afgelopen jaar het slachtoffer geweest van dit soort praktijken.

Dit blijkt uit onderzoek dat de Consumentenautoriteit woensdag heeft aangeboden aan staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken.

Het onderzoek, waaraan 70.000 mensen hebben meegewerkt, richtte zich op praktijken als zogenaamd gratis producten, misleidende prijzenfestivals en loterijen, misleidende en agressieve verkoop tijdens busreisjes of via de telefoon en misbruik van dure telefoonnummers.

Misleidende aanbiedingen

Twee op de drie Nederlanders van boven de 18 jaar zijn het afgelopen jaar benaderd met misleidende aanbiedingen. "Iedereen kan slachtoffer worden", is volgens Marije Hulshof van de Consumentenautoriteit een belangrijke conclusie uit het rapport. "Het gebeurt iedere dag, overal om ons heen, soms zelfs zonder dat de betrokkene zich daarvan bewust is."

Het idee dat ouderen vaker slachtoffer zijn, blijkt niet te kloppen. Wel komt uit het onderzoek naar voren dat mensen uit de lagere inkomensgroepen vaker het slachtoffer zijn. Ook zijn vrouwen vaker de dupe dan mannen.

Onzichtbaar

Opvallend is dat de meeste mensen er niets tegen doen, of ze nu alleen doelwit waren of daadwerkelijk slachtoffer zijn geworden. Daardoor blijft het probleem grotendeels onzichtbaar. Het onderzoek heeft de aard en de omvang in beeld gebracht.

De Consumentenautoriteit kan hier hard tegen optreden en boetes opleggen tot 450.000 euro per overtreding van de Wet oneerlijke handelspraktijk. Maar dan moet zij wel klachten krijgen.