DEN BURG - Texels enige sexshop mag blijven. De gemeenteraad van het Waddeneiland gaf het college van B en W dinsdagavond opdracht de bestemmingsplannen en de algemene plaatselijke verordening (APV) zodanig aan te passen, dat de exploitatie van een sekswinkel voortaan is toegestaan.

Eigenaresse Elly Verkaik van erotiekzaak Joel in Den Burg kreeg in november te horen dat ze de deuren moest sluiten. Haar winkel was toen net een maand open.

De gemeente verklaarde de gang van zaken door te stellen dat elke onderneming pas na vestiging wordt getoetst aan de bestemmingsplannen.

Belachelijk

Verkaik noemde de gang van zaken belachelijk, omdat ze haar plannen vooraf kenbaar had gemaakt. Daarbij was haar bezworen dat geen extra vergunningen nodig waren.

Verkaik had al bezwaar aangetekend tegen het besluit van de gemeente dat haar zaak dicht moest. De Texelse gemeenteraad ging dinsdagavond vrijwel unaniem akkoord met het voorstel sekswinkels op het eiland voortaan toe te staan.

Ten grondslag aan het besluit lag een door vijf van de zeven raadsfracties ingediende motie.