DEN HAAG - CDA en PvdA presenteren dinsdag hun lijstjes weg- en spoorprojecten, die maximaal 130 miljoen euro overheidsinvesteringen vergen, mochten zulke projecten versneld moeten worden aangelegd.

Premier Jan Peter Balkenende zinspeelde een maand geleden erop geplande investeringen in infrastructuur naar voren te halen om de economie een impuls te geven.

Het CDA wil bij het debat over de begroting van Verkeer en Waterstaat in de Tweede Kamer daarover duidelijkheid. "Het verkeer staat stil, de economie staat stil, dus we moeten aan de slag", stelt Kamerlid Ger Koopmans.

Greenports

Hij mikt op het beter bereikbaar maken van Aalsmeer, Westland, Venlo en Boskoop, de zogenoemde greenports. Daarvoor wil hij 30 miljoen aan beschikbare middelen besteden aan bijvoorbeeld een flyover bij de Bloemenveiling Aalsmeer en een verbindingsweg bij het Floriadeterrein in Venlo, projecten die momenteel niet opschieten.

De voorkeur van PvdA'er Diederik Samsom gaat uit naar het spoor, als het kabinet ("en alleen dan") besluit tot vervroegde investeringen.

De tweede coalitiepartij wil tot 100 miljoen steken in onder meer een spoorboog bij Deventer, waardoor goederentreinen niet meer door de stad hoeven, en in verbeterde doorstroming op Utrecht CS ("twee minuten tijdswinst voor iedere trein").

Elektrische auto

GroenLinkser Kees Vendrik mikt op de auto, maar dan wel de elektrische variant. Onder het motto 'rijden mag maar graag elektrisch' komt hij met een tienpuntenplan voor investeringen door kabinet en bedrijfsleven in zulke "schone, zuinige en dus goedkopere wagens".

De liberaal Paul de Krom vreest dat er geen wegen meer kunnen worden aangelegd in Nederland door Natura 2000, Europa's netwerk van beschermde gebieden voor planten, vogels en leefgebieden voor dieren.

Dat strenge regime is naar zijn zeggen gebaseerd op het zogenoemde voorzorgsbeginsel ("bij twijfel niet doen"). "Het land gaat totaal op slot, voor landbouw, huizenbouw, recreatie én wegenbouw", is zijn conclusie, vooruitlopend op het debat op dinsdag.