DEN HAAG - De orthodoxe moslim en advocaat Mohammed Enait dient een wrakingverzoek in tegen de Raad van Discipline. De raadsman vreest dat de raad niet onbevooroordeeld is bij de behandeling van een klacht die tegen hem is ingediend.

Enait verscheen maandag in de rechtbank in Den Haag voor de raad omdat hij uit geloofsovertuiging weigert op te staan voor de rechters, als die de rechtszaal binnen komen lopen. Het is gebruikelijk dat op dat moment alle aanwezigen in de zaal gaan staan.

De deken van de Orde van Advocaten in Rotterdam, W.H. Claassen, diende de klacht in. "Ik denk dat het zijn volstrekt individuele overtuiging is om te blijven zitten", aldus Claassen.

Tijd

Enait vond dat hij te weinig tijd kreeg om zijn pleitnota van twintig pagina's voor te lezen. De voorzitter stelde dat iedereen zich aan de regels moet houden en gaf hem niet meer dan de vooraf afgesproken vijftien minuten.

"Dan kunt u de hele zaak net zo goed schriftelijk afdoen. U schaadt mijn verdedigingsbelang", zei Enait. Hierop diende hij het wrakingverzoek in.

Een andere samenstelling van rechters van de raad behandelt volgende week maandag het wrakingverzoek.

Neerbuigend

Enait kwam niet alleen voor de raad omdat hij in augustus - bij zijn eerste rechtszaak - weigerde op te staan. De Orde verweet hem ook dat hij zich in tv-interviews neerbuigend uitliet over de rechter. Bovendien draagt hij een hoofddeksel dat in strijd is met de regels.

De houding van Enait leidde tot grote commotie in de Tweede Kamer. Minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin was het niet eens met het optreden van de advocaat. De bewindsman vindt dat advocaten respect moeten tonen voor de rechtsstaat en daarom moeten opstaan.

Angst

De jonge advocaat echter is ervan overtuigd dat de klacht tegen hem alleen maar voortkomt uit angst voor de islam. "Dat zit diep geworteld in zowel politiek als media."

Ook voor Claassen had hij geen goed woord over. Hij noemde hem "een stamgast van de rechtse politiek", die hem "probeert te executeren via het tuchtrecht".

Het is niet de eerste keer dat Enait de media haalt. De gemeente Rotterdam weigerde hem in 2006 na een sollicitatiegesprek aan te nemen, omdat hij uit religieuze overwegingen weigerde vrouwen een hand te geven. De rechtbank stelde de gemeente later in het gelijk. Behandeling in hoger beroep volgt nog.