DEN HAAG - De kosten van de gezondheidszorg zijn niet meer te betalen. Als er niets wordt gedaan aan de stijgende zorguitgaven, is er geen geld meer voor onderwijs, het integratiebeleid of het oplossen van de files.

Dit stelt de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg in zijn advies Uitgavenbeheer in de gezondheidszorg, dat maandag is overhandigd aan minister Klink (Volksgezondheid).

Klink waardeerde de zorg die uit het rapport spreekt. Al heeft de RVZ het over een toekomst die veel verder reikt dan het bewind van het huidige kabinet, ongeveer tien, vijftien jaar.

Ziekenhuis

Dezelfde medische handelingen kosten in een ziekenhuis meer dan bij huisartsen, constateerde de bewindsman. "Het verschil is soms honderden euro."

Versterking van de zogeheten eerste lijn kan volgens Klink de kosten beperken. Meer preventie kan crisisinterventie voorkomen.

Oorzaak

Volgens de RVZ, die spreekt van ontsporing van de overheidsfinanciën, is de voornaamste oorzaak van het probleem het feit dat zorgaanbieders (artsen) en zorgverzekeraars de mogelijkheid hebben om kosten af te wentelen op de overheid.

Daardoor ontbreekt de prikkel om de beste kwaliteit voor een bepaalde prijs te leveren. De RVZ wil meer concurrentie tussen de verschillende zorgaanbieders en verzekeraars.

Medische ingreep

Een andere oorzaak is dat de kosten van een medische ingreep in Nederland, vergeleken met het buitenland, hoog zijn. Volgens de RVZ moet er doelmatiger worden gewerkt.

Daarbij is het niet de bedoeling de doelmatigheidswinsten te besteden aan hogere honorering van de toch al goed betaalde medici. Die opbrengsten zouden in de kwaliteit van zorg moeten worden geïnvesteerd.

"De politiek moet beoordelen waar het geld heen gaat", aldus RVZ-voorzitter Rien Meijerink. Momenteel is er sprake van een automatisme, waarbij iedereen elk jaar een beetje meer krijgt.

Scheiding

Als het aan de RVZ ligt, zal er een duidelijke scheiding komen tussen de medische zorg en de aanvullingen die ouderen wensen in hun wonen en leven. Dat ligt al in de lijn van het beleid van staatssecretaris Jet Bussemaker.

Meer luxe in wonen en welzijn zullen de ouderen voortaan zelf moeten betalen. Maar de invoering daarvan moet wel geleidelijk gebeuren.

Mensen moeten de kans krijgen om te gaan sparen of bijverzekeren voor de wensen die zij hebben voor hun extra voorzieningen in de toekomst, aldus de RVZ.