LONDEN - Onderzoekers aan het Amerikaanse overheidsinstituutvoor infectieziektes NIAID zeggen een vaccin te hebben gevondentegen de ziekte ebola, die jaarlijks honderden slachtoffers eist inAfrika. Het vaccin is vooralsnog alleen getest op apen, die met eenenkele dosis beschermd bleken tegen de dodelijke ziekte. Tussen 50en 90 procent van de mensen die met het virus besmet raken, sterftals gevolg van inwendige bloedingen.

De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in het tijdschriftNature dat woensdag is verschenen. Het vaccin werkt binnen vierweken, veel sneller dan bij traditionele entingen. Dat komt doordatde entstof op een andere manier dan gebruikelijk is ontwikkeld.

Intraditionele vaccins wordt een 'volledig' verzwakt virus gebruiktom een reactie van het immuunsysteem te activeren. In het nieuweebola-vaccin wordt slechts een klein DNA-fragment van het echtevirus gebruikt en vermengd met een 'huis-en-tuin'-virus datverkoudheden veroorzaakt en een sterke afweerreactie oproept. Hetis nog niet bekend hoelang de bescherming duurt.

Een dergelijke methode biedt volgens de onderzoekers ookmogelijkheden om vaccins tegen andere zeer besmettelijkevirusinfecties te ontwikkelen, zoals SARS. Het NIAID werkt bij deontwikkeling van het vaccin samen met het Nederlandsebiotechnologisch bedrijf Crucell. Het vaccin wordt binnenkort opmensen getest.