VENETIE - Het grootste deel van Venetië heeft maandag blank gestaan. De lagunestad registreerde de hoogste waterstand in meer dan twintig jaar tijd.

De waterstand bereikte 156 centimeter boven normaal, 2 centimeter minder dan in 1986. Op de wereldberoemde Piazza San Marco staat het water rond het middaguur circa 80 centimeter hoog.

De bewoners van de lagunestad werden maandagochtend met sirenes en luidsprekers gewaarschuwd. Burgemeester Massimo Cacciari vroeg de Venetianen om thuis te blijven.

'Acqua alta'

De Venetianen hebben in de Middeleeuwen hun stad op het water gebouwd om zich vijanden van het lijf te houden, maar kregen al in het jaar 782 voor het eerst te maken met 'acqua alta', hoog water dat de stad binnendringt. De daarop volgende eeuwen keerde het probleem steeds weer terug: in 1240 stond het water meer dan manshoog in de straten van Venetië.

MOSE

Al sinds de 19e eeuw wordt gestudeerd op technische oplossingen voor het probleem. In 2003 werd begonnen met het project MOSE, een systeem van beweegbare afsluitingen die in geval van hoog water de lagune van Venetië moeten behoeden voor de toestroom van meer water uit de Adriatische Zee.

De waterkering moet in 2011 klaar zijn en is vernoemd naar de Italiaanse naam van Mozes, de oudtestamentische profeet die de wateren van de Rode Zee wist te temmen.

Venetië onder water gelopen