DEN HAAG - Bewoners moeten meer rechten krijgen bij plannen voor sloop of renovatie van hun eigen buurt. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich maandag daarover uitgesproken. Door inspraak kunnen huurders beter met de plannen leven, zo is de gedachte.

PvdA en ChristenUnie denken dat de sloop- of renovatieplannen er beter van worden. De twee partijen vinden daarom dat bewoners een deskundige moeten kunnen inschakelen die de plannen van woningcorporaties en gemeenten doorlicht.

Lokaal handvest

De coalitiepartijen willen daarvoor een lokaal handvest in het leven roepen waarin afspraken komen over de huurprijs, recht op terugkeer in de buurt, de betaalbaarheid van de vervangende woning en over herhuisvesting.

Door een lokaal handvest te maken hoeft niet bij elke herstructurering het wiel opnieuw uitgevonden te worden, aldus PvdA-Tweede Kamerlid Staf Depla.

Hoge winst

De SP stelt dat er te makkelijk tot sloop wordt overgegaan. Volgens de partij gaan vaak nog goede huurhuizen die tegen de vlakte terwijl er een tekort is aan woningen.

Woningcorporaties zouden te veel oog hebben voor de hoge winsten die zij met nieuwe panden kunnen behalen. De partij wil dat 70 procent van de bewoners met de sloop moet instemmen voordat de sloophamer valt.

CDA

Ook CDA-Kamerlid Bas Jan van Bochove hecht veel belang aan betrokkenheid van bewoners. Hij vraagt zich alleen af of hun rechten moeten worden uitgebreid omdat gemeenten op dit moment al afspraken met hen kunnen maken. De steden doen dat alleen te weinig.

Van Bochove waarschuwt daarnaast dat bewoners en woningcorporaties en gemeenten van nature tegengestelde belangen kunnen hebben over de woningen. Door huurders meer rechten te geven, zouden nieuwe projecten te veel vertraging kunnen oplopen, vreest hij.