DEN HAAG - Een 33-jarige inwoner van Den Haag is woensdag aanhet begin van de middag zwaargewond geraakt nadat er in zijn woningeen pakketje met explosieven ontplofte. Het pakje was in debrievenbus van de man gestopt.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM)heeft de Explosieven Opruimings Dienst (EOD) woensdagavondmogelijke explosieve stoffen in het huis van een van de buren vanhet slachtoffer gevonden.

Zware brandwonden

De ontploffing deed zich voor in een portiekwoning aan deNoordpolderkade. Volgens de politie zaten de explosieven verpakt ineen pakketje. Het is nog niet bekend om wat voor soort stoffen hetgaat. Het 33-jarige slachtoffer is met zware brandwonden aan zijngezicht en borst overgebracht naar het brandwondencentrum inRotterdam. Ook is hij meerdere vingers kwijtgeraakt bij deontploffing.

De EOD vond woensdagavond na onderzoek in een woning bij een vande buren van het slachtoffer stoffen die mogelijk explosief zijn.Volgens een woordvoerster van het OM worden de stoffen naar eenveilige plek gebracht waar de EOD en het Nederlands ForensischInstituut (NFI) ze kunnen onderzoeken. Er zijn nog geen personenaangehouden. Over een mogelijk verband tussen de vondst van destoffen en de explosie kan justitie nog niets zeggen.

De politie heeft de Noordpolderkade afgezet en zeven omliggendewoningen ontruimd. Het pand waarin de explosie zich voordeed, isonderzocht op de aanwezigheid van meer explosieven. Daarvan bleekgeen sprake. De bewoners van de ontruimde woningen mogen weer terugnaar huis.