ALMERE - De openbare basisschool De Achtbaan in Almere gaateen voor Nederlandse begrippen nieuw schoolsysteem invoeren.Kinderen mogen vanaf maandag hun lesprogramma deels zelfsamenstellen. Ook krijgt iedere leerling een coach. De school wilde lesstof beter op het leerniveau van het kind laten aansluiten.

De grootste wijziging van het schoolprogramma voor de scholierenis de invulling van de uren in de middag, bevestigde directeur A.Schuil woensdag. Kinderen vanaf groep drie gaan dan deelnemen aanzogeheten workshops, die ze zelf uitkiezen. Het is de bedoeling datze daar zelfstandig kunnen werken. Groepsbegeleiders zijn er wel.

Workshops

De school biedt vakken aan als schaken, archeologie, dansen,kunstgeschiedenis, vreemde talen en gymnastiek. "Wij noemen hetworkshops", zegt Schuil. "Ze hebben een verdiepend karakter engaan gepaard met een stukje geschiedenis van het themavak."

De vakken rekenen, taal en lezen worden 's ochtends gewoon gegeven ingroepen, afgestemd op het leerniveau. In de ochtend zijn deleerlingen fris en kunnen ze zich beter concentreren, is uitonderzoek gebleken.

Eens in de twee weken hebben de leerlingen een gesprek met watSchuil hun coach noemt. Dat is een van de leerkrachten die dan inten minste een half uur de vorderingen en de keuzes van de scholierdoorneemt. Ook worden dan de aanpak en het lesprogramma voor dekomende periode vastgesteld.

Individuele aandacht

De school met 210 leerlingen hoopt met het nieuweonderwijssysteem de lesstof beter af te stemmen op het leerniveauen de interesses van het kind. "Hiermee kunnen we een leerlingmeer individuele aandacht geven", aldus de directeur. Voor hetnieuwe model zijn ook minder leerkrachten nodig, waarmee DeAchtbaan het lerarentekort hoopt te omzeilen.