RIJSWIJK - Vijf provincies hebben zwemmers gewaarschuwd voorde aanwezigheid van ziekmakende blauwalgen in open wateren. Vooralin Zuid-Holland is de alg door het warme weer ruimschoots aanwezig.Staatsbosbeheer heeft woensdagavond een negatief zwemadvies gegevenvoor alle onbeheerde poelen en vennen in natuurgebieden van dezeinstantie.

Blauwwieren, die door de aanhoudende warmte extra goed gedijen,kunnen binnen twaalf uur na het zwemmen gezondheidsklachtenveroorzaken. Dat gebeurt vooral als iemand water binnenkrijgt. Demeest voorkomende problemen zijn huidirritatie, maag- endarmklachten, hoofdpijn en koorts. De algen zien er uit alsolieachtige drijflagen in het water. Ook honden kunnen ziek wordenals ze het besmette water drinken.

Negatief zwemadvies

De provincies Utrecht, Noord-Holland, Noord-Brabant, Limburg enZuid-Holland wijzen recreanten op de gevaren van de blauwalgen. Inde meeste van deze provincies geldt het negatieve zwemadvies voorhooguit twee locaties.

Zuid-Holland vaardige woensdagavond echtereen advies voor veel meer plaatsen uit. Het gaat om zes locatieslangs het Haringvliet. Bij het Hollandsch Diep wordt zwemmen bij deHaringvlietbrug-Oost en recreatieterrein Hellegatsplein afgeraden.In het Krammer-Volkerak geldt een negatief zwemadvies voor deKrammer bij Oude-Tonge en het Volkerak bij Ooltgensplaat. VoorVijver Oosterpark bij Ridderkerk en voor De Zevenhuizerplas werdzwemmen al afgeraden. Daar komt een zeer hoge concentratie van rodealg voor.

Onbeheerde poelen

Staatsbosbeheer waarschuwde mensen woensdagavond om onbeheerdepoelen en vennen in natuurgebieden van de instantie te mijden inverband met de aanwezigheid van blauwalgen. Volgens Staatsbosbeheergeldt de waarschuwing voor poelen en vennen in natuurgebieden diegeen officiële zwemgelegenheden zijn. De instantie heeft bij aldeze watertjes borden geplaatst om recreanten op de mogelijkeaanwezigheid van de algen te wijzen.

"Hoewel de plassen waar wij nu voor waarschuwen geen officiëlezwemplaatsen zijn, is het voor veel mensen door het warme weertoch verleidelijk om hier een duik in te nemen", aldus eenwoordvoerster van Staatsbosbeheer. "De watertjes in onze gebiedendie wel als zwemplaats zijn aangewezen, de zogenaamde speelvijvers,worden gecontroleerd op de aanwezigheid van de algen. Voor deandere vennen en poelen geldt dat echter niet."