WAGENINGEN - De zeehonden in de Waddenzee zijn helemaal hersteld van de virusepidemie, die in 2002 ongeveer de helft van het aantal dieren wegvaagde.

In 2008 zwommen in het Nederlandse deel van de Waddenzee 5972 zeehonden en 976 pups.

Dat blijkt uit tellingen die het Wageningse instituut IMARES voor het ministerie van LNV verricht. Volgens de internationale zeehondenonderzoeksgroep TSEG tellen Nederland, Denemarken en Duitsland samen ongeveer 20.250 zeehonden, die 4632 pups hebben.

Mannetjes

In 2002 stierven met name volwassen zeehondenmannen aan een virusinfectie. Het was de tweede keer dat Noordwest-Europa te maken kreeg met een zeehondenvirus. Het heeft zes jaar geduurd voor de verhouding tussen mannetjes, vrouwtjes en pups grotendeels was hersteld.

Het aantal zeehonden in het Nederlandse deel van de Waddenzee is sinds de virusepidemie met 21 procent per jaar gegroeid. In het Duitse en Deense deel van de Waddenzee groeit de populatie iets langzamer, maar gestaag, zo stellen de onderzoekers.

De betrokken overheden gebruiken de jaarlijkse tellingen om beheermaatregelen te nemen en beleid vast te stellen.