DEN HAAG - Premier Jan Peter Balkenende voelt weinig voor een experiment van gemeenten met een eigen wietkwekerij als leverancier voor coffeeshops.

"Ik word daar niet erg enthousiast over. Ik vond het al geen prettige gedachte dat we banken moesten overnemen, dit wordt helemaal een beetje dol", zei hij vrijdag in het televisieprogramma Gesprek met de minister-president.

"Het lijkt me een excentrieke gedachte. Ik ben op zichzelf niet tegen excentrieke gedachten, als het maar goede gedachten zijn", aldus de premier, die een hoop bezwaren zegt te zien.

Wiettop

Op een zogeheten wiettop vorige week in Almere steunden 33 gemeenten het plan voor stadskwekerijen. Eindhoven werd daarbij uitgekozen als proefgemeente.

Het idee is dat een gemeentelijke wietkwekerij leidt tot meer controle op de productie en handel in softdrugs en minder criminaliteit.

Aanzuigende werking

"Ik zou liever zien dat het aantal coffeeshops in de grensstreken wordt verminderd, vanwege de aanzuigende werking. En dat het aantal coffeeshops in de buurt van scholen wordt teruggebracht", zei Balkenende.

De regeringspartijen zijn verdeeld over het experiment. Volgens het CDA en de ChristenUnie zijn nieuwe proeven in strijd met het regeerakkoord, maar de PvdA staat er wel voor open.