AMSTERDAM - Genitale verminking onder jonge meisjes in Nederland komt vermoedelijk vaker voor dan vaak wordt aangenomen. Dat schat de GGD in Amsterdam.

Paula van Velsen, verpleegkundige namens de GGD bij een project rond genitale verminking, bevestigde vrijdag een bericht van die strekking in dagblad Metro.

Schatting

Volgens bestaande schattingen worden jaarlijks tussen de vijftig en vijfhonderd meisjes genitaal verminkt. Naar aanleiding van het project vermoedt de GGD dat dat aantal hoger ligt. Een concrete nieuwe schatting is echter moeilijk te maken, aldus Van Velsen.