UTRECHT - Archeologen van de gemeente Utrecht zijn bij graafwerkzaamheden op het Vredenburg gestuit op een groot aantal skeletten uit vermoedelijk de 16e eeuw.

Tot nu toe werden resten van achttien mensen gevonden, maar de archeologen vermoeden dat er in de klei nog meer beenderen naar boven zullen komen.

De overblijfselen zijn gevonden op een plek waar enkele eeuwen terug de slotgracht van kasteel Vredenburg was. Bij het dempen ervan zijn destijds veel zand, klei en brokstukken van het kasteel gebruikt.

Tijdens die werkzaamheden, zo vermoeden de archeologen, is de kuil gegraven waarin de botten op een hoop zijn gegooid. Ze komen uit een ander grafveld dat ergens op of rond het kasteel moet hebben gelegen.

De beenderen zijn grotendeels van mensen die ouder dan vijftig jaar zijn geworden. Dat is voor die periode behoorlijk oud en bevestigt de theorie dat het waarschijnlijk om kloosterlingen gaat. Die behoorden tot de categorieën mensen die door hun levenswijze of rijkdom ouder werden dan de gewone man in de straat.