BRUSSEL - Er bestaan geen wettelijke obstakels voor het houden van een tweede referendum in Ierland over het Verdrag van Lissabon. Een Ierse parlementaire commissie heeft dat donderdag gezegd.

De commissie werd ingesteld nadat de Ieren bij een referendum in juni het nieuwe EU-verdrag hadden afgewezen. De Ierse regering moet nu beslissen of en zo ja wanneer er een tweede referendum komt.

Het nieuwe EU-verdrag, dat diverse bestuurlijke hervormingen bevat, moet door alle lidstaten worden goedgekeurd. Alleen Ierland, Tsjechië en Polen hebben nog geen ja gezegd.