DEN HAAG - Voer voor cynici en doemdenkers. Maar ook voor eeuwige optimisten. Zo omschreef premier Jan Peter Balkenende woensdag in Den Haag het rapport De Nederlandse samenleving 2008. Het kabinet laat zich in geen van beide kampen plaatsen, voegde Balkenende er aan toe.

Het rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) probeert een samenhangend beeld van Nederland anno 2008 te geven. "Respect is voor mij het kernthema", zei Balkenende, nadat hij het rapport in ontvangst had genomen.

Volgens de premier moet respect groeien in het contact tussen mensen. Daarom was hij tevreden met het gegeven dat 85 procent van de Nederlanders lid is van een vereniging, dat de helft actief is als vrijwilliger en dat ruim 80 procent vaak contact heeft met familie of vrienden.

Politie

Uit de "peilstok" die het CBS in de Nederlandse samenleving heeft gestoken, blijken ook zaken waarvan Balkenende naar eigen zeggen "minder gelukkig" wordt. Een groeiend aantal jongeren komt in aanraking met politie, een op de acht Nederlanders heeft last van psychische klachten en een op de zes ondervindt overlast in zijn woonwijk.

Balkenende beklemtoonde dat niet een bepaalde groep verantwoordelijk is voor maatschappelijke problemen. Maar hij vroeg zich wel af waarom de criminaliteitscijfers onder Marokkaanse en Antilliaanse jongeren zo hoog zijn en waar de Turkse en Marokkaanse vrouwen op de arbeidsmarkt blijven.

Hij ziet de cijfers als een steuntje bij het beleid. Het is een jaarlijkse "APK-keuring" die het kabinet helpt "scherp aan de wind te blijven zeilen."