PARAMARIBO - Dino Bouterse is dinsdag voor de Surinaamsekrijgsraad verschenen als hoofdverdachte van een geruchtmakendewapendiefstal vorig jaar. Na afloop suggereerde Bouterse datpresident Venetiaan meer zou afweten van de diefstal, zonderoverigens details te verstrekken. De zitting werd met drie wekenverdaagd tot 26 augustus. Bouterse blijft in hechtenis.

Dino Bouterse, zoon van de Surinaamse ex-legerleider DésiBouterse, zou het brein zijn achter de diefstal van zware wapensuit het depot van de Centrale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst(CIVD) in Paramaribo. De diefstal werd in juli vorig jaar gepleegd.

Vervalst paspoort

De verdachte wist uit handen van de justitie te blijven, totdathij in juni door de autoriteiten van Curaçao op het vliegtuig naarParamaribo werd gezet. Hij had geprobeerd met een vervalst paspoortWillemstad binnen te komen.

De omgeving van het Hof van Justitie werd dinsdag zwaarbeveiligd door in burgerkleding gestoken militairen. In dewachtruimte, waarin de verdachte langer dan drie uur verbleefvoordat de zitting begon, heerste een ontspannen sfeer. Enkelevrienden zaten met hem te grappen.

De zaak dient bij de krijgsraad, omdat een medeverdachte eenlegerofficier is. Deze militair, Willem B., werd in junivoorlopig op vrije voeten gesteld. Een deel van de gestolen wapenswerd met geld van de CIVD bij een andere verdachte, JochemB., teruggekocht door de vroegere rebellenleider RonnieBrunswijk, die nu diensten verricht voor de CIVD.

Vrije voeten

Jochem B. trok enkele weken geleden een eerder afgelegdebelastende verklaring tegen Dino Bouterse in. Ook Jochem B., diedinsdag als getuige werd gehoord, is tijdelijk op vrije voeten.

Bouterse vindt het jammer dat zijn naam aanvankelijk door JochemB. is genoemd. "Als ik in zijn plaats was geweest, zou ik hebbengezegd dat het president Venetiaan was", zei Dino Bouterse dinsdagna de rechtszitting tegen een journalist. Met zijn uitspraak laaddeBouterse een verdenking op de president.

Verdraaid verhaal

Dat werd in een radiovraaggesprek nog eens versterkt door JochemB. zelf. Hij sprak over 'directe betrokkenheid van de president'bij het nalaten van arrestaties van andere verdachten. VolgensJochem B. is de zaak tegen Dino Bouterse een "verdraaid verhaal".Hij meent dat 'de politiek' een belangrijke rol in het"rechtsgebeuren" speelt en noemt dat "bedenkelijk".

In het vraaggesprek zei Jochem B. dat hij uit angst een voorBouterse belastende verklaring had afgelegd. Bij zijn arrestatiezou hij met executie zijn bedreigd. Hij gaf niet aan wie hembedreigde. Ook de betrokkenheid van de president zou een rol hebbengespeeld bij het afleggen van die verklaring. "Ik heb gelogen overde betrokkenheid van Dino Bouterse", aldus Jochem B..

In zijn proces bleek eerder dat hij een zakelijke relatie metDino Bouterse had. Als ex-militair werd Jochem B. eerder ook alslijfwacht ingehuurd door Dino's vader Dési.