DEN HAAG - De afkomst van jongeren kan worden vastgelegd in de verwijsindex voor risicojongeren waar minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin aan werkt. Dat stelden regeringspartijen CDA en PvdA woensdag tijdens overleg in de Tweede Kamer over het elektronisch kinddossier.

De partijen doelden op de databank waarin gegevens van Antilliaanse jongeren komen te staan, de zogeheten verwijsindex Antillianen. Of deze er komt, is nog onzeker. Voormalig minister voor Integratie Ella Vogelaar zag er kort voor haar aftreden vanaf, maar inmiddels staat het onderwerp opnieuw op de agenda.

Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor het vastleggen van de gegevens van Antilliaanse jongeren in een databank. Het systeem van Rouvoet is volgens PvdA en CDA een alternatief als dit er toch niet van komt.

Hulpverleners

De verwijsindex risicojongeren is een digitaal systeem dat een waarschuwing geeft als minstens twee hulpverleners aangeven dat er een probleem is met een jongere.

Rouvoet benadrukt dat hierin geen inhoudelijke informatie staat, ook niet over afkomst. Wil de Kamer dit toch, dan zal het de wet waarin de verwijsindex risicojongeren wordt geregeld moeten veranderen. Deze wet is nog niet klaar.

Aangepast

CDA'er Mirjam Sterk zegt eerst in te zetten op de databank voor Antillianen. Daarna komt pas de verwijsindex van Rouvoet in beeld. Hoe deze dan zal moeten worden aangepast, is volgens haar nu niet een zaak van de Kamer.

De Kamerfractie van Rouvoets partij de ChristenUnie heeft grote moeite met de registratie van de afkomst van jongeren.