DEN HAAG - In steeds meer delen van Nederland zijn dinsdag beregeningsverboden voor de land- en tuinbouwsector uitgevaardigd. Het gaat om de hoger gelegen delen van het land in West-Brabant, gebieden in de Peel en Maasvallei en stroomgebieden in de buurt van Nijmegen.

Vanaf komende vrijdag mogen boeren in delen van Twente ook niet meer sproeien, aldus een woordvoerder van de Unie van Waterschappen. De verboden om te sproeien gold al in de Gelderse Vallei aan de kant van de Veluwe.

Dringend beroep

In Noord-Holland onder het Noordzeekanaal, Zuid-Holland en het westelijk deel van Utrecht deden de waterschappen een dringend beroep op de boeren om slechts te spuiten als het hoogst noodzakelijk is en dan alleen het liefst 's nachts. De verboden gelden vooralsnog niet voor particulieren die hun tuintje willen bewateren.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de waterschappen opgeroepen om zich voor te bereiden op lage rivieraanvoeren. In Zuid-Holland wordt momenteel al water aangevoerd uit het IJsselmeer, via het Amsterdam-Rijnkanaal, de Leidse Rijn naar Bodegraven.

Geen grote problemen

De Unie van Waterschappen verwacht vooralsnog niet al te grote problemen met het peil houden van het water. De woordvoerder sluit lage grondwaterstanden echter niet uit en verwacht dat er op diverse punten ziltkwelwater zal ontstaan.

De koepel van waterleidingbedrijven Vewin zegt dat er voorlopig nog meer dan voldoende drinkwatervoorraad is. Ook de 30 procent van de waterleidingbedrijven die voor hun voorraad afhankelijk zijn van oppervlaktewater, hebben genoeg buffer om het nog zo'n twee maanden uit te zingen.

Vaarverbod

Op de Leidsche Rijn geldt in verband met de aanhoudende droogte vanaf zaterdag augustus een vaarverbod. Dat hebben de hoogheemraadschappen en waterschappen in de Randstad dinsdag besloten.

Het vaarverbod in de Leidsche Rijn heeft te maken met de oplopende verzilting van de beheergebieden van de verscheidene hoogheemraadschappen en waterschappen. De Leidsche Rijn gaat in zo'n geval dienst doen als leverancier van zoet water voor die gebieden. Niet alleen wordt hiermee de verzilting tegengegaan, ook de waterstand blijft op peil.