DEN HAAG - De regels voor het duiken bij de brandweer schieten tekort, waardoor de veiligheid van de duikers in het geding is. Minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken wil in overleg met de betrokken partijen extra maatregelen nemen om de situatie te verbeteren.

Ter Horst heeft dat woensdag aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer over een onderzoek van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) naar de veiligheid van het brandweerduiken.

De inspectie meent dat de huidige richtlijnen te algemeen zijn en dat er onvoldoende landelijke coördinatie is. Ook onderschatten brandweerkorpsen de risico's van duiken nog wel eens en leven ze de regels niet altijd na.

Aanleiding

Aanleiding voor het inspectieonderzoek waren diverse duikongevallen. In maart kwam in Terneuzen een brandweerduiker om het leven op zoek naar een auto met mogelijk een stoffelijk overschot. In Urk overleed in maart 2007 een brandweermedewerker bij een oefenduik.

In beide gevallen kwam een seinlijn vast te zitten en daar werd volgens de inspectie niet goed op gereageerd. Het ging bovendien om zinkende seinlijnen, terwijl drijvende zijn voorgeschreven. Verder werden verschillende andere veiligheidsregels onvoldoende gevolgd.

Urgente maatregelen

Brandweerkorpsen hebben volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken nog voor de publicatie van het inspectierapport enkele urgente maatregelen genomen. Ook is een begin gemaakt met het aanpassen van de richtlijnen, de leerstof en de examens.

Ter Horst gaat samen met onder meer het ministerie van Sociale Zaken, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) bekijken welke maatregelen verder nodig zijn. Begin volgend jaar moet daarover duidelijkheid zijn.