DEN HAAG - De Tweede Kamer wil uitleg van minister Eimert van Middelkoop (Defensie) over de plannen van de Verenigde Staten om extra troepen naar Afghanistan te sturen.

Coalitiepartijen CDA, PvdA en de ChristenUnie willen weten of de komst van tienduizenden Amerikaanse militairen gevolgen heeft voor de Nederlandse missie.

Ook de VVD vraagt zich af of de Nederlandse aanpak, waarin militaire inzet wordt gecombineerd met ontwikkeling en diplomatie hetzelfde blijft, zei Tweede Kamerlid Hans van Baalen maandag.

Leiding

Hij wil bovendien weten of het klopt dat de Amerikanen na 2010 de leiding over de missie in Uruzgan van Nederland overnemen, zoals het NOS Journaal dit weekeinde stelde.

Ook de aankondiging van de toekomstige Amerikaanse president Barack Obama dat hij niet alleen meer werk wil maken van veiligheid en wederopbouw, maar ook van de jacht op Osama bin Laden, roept vragen op in de Kamer.

Troepen

Volgens Van Middelkoop willen de Amerikanen de komende twee tot drie jaar tussen de 25.000 en 30.000 extra militairen naar Afghanistan sturen.

Die troepenopbouw begint al volgend jaar. Hoeveel Amerikanen in het zuiden of in Uruzgan komen is nog niet bekend. Het gaat volgens Van Middelkoop in elk geval om een paar honderd militairen die Afghaanse troepen in Uruzgan gaan trainen.

Verkiezingen

De Amerikaanse minister van Defensie Robert Gates wil snel extra troepen sturen om de verkiezingen in Afghanistan in september 2009 soepel te laten verlopen.

De extra Amerikaanse inzet is volgens Van Middelkoops collega uit Canada bedoeld ter versterking van de internationale troepenmacht ISAF in Afghanistan en zeker niet ter vervanging van troepen.

Canada

Canada heeft net als Nederland een zuidelijke provincie in Afghanistan onder haar hoede. De Nederlandse missie in Uruzgan loopt eind 2010 af, die van Canada in Kandahar in 2011.

De Amerikanen willen echter van deze provinciale aanpak af en pleiten voor een meer regionale aanpak.