RABAT - Marokko accepteert dat Marokkanen terugkomen die zonder verblijfsvergunning in Nederland verblijven.

Dat staat in het actieplan dat minister Maxime Verhagen van Buitenlandse Zaken maandag met zijn Marokkaanse ambtgenoot, Taieb Fassi Fihri, heeft ondertekend.

Volgens Verhagen kunnen op dit moment vierhonderd Marokkanen niet worden uitgezet omdat zij hun papieren zijn kwijtgeraakt of "in stukjes gesnipperd en door de wc gespoeld hebben en de Marokkaanse overheid hen geen laissez-passer geeft". In het actieplan is opgenomen dat Marokko uitzetting mogelijk zal maken.

Samenwerking

Ook de samenwerking tussen politie en justitie in beide landen wordt verbeterd. Daardoor moet het mogelijk worden om in het kader van de Plukze-wetgeving beslag te leggen op goederen in Marokko. Ook moet de informatie-uitwisseling bij strafonderzoeken soepeler gaan verlopen.

Over de inhoud van het actieplan is ruim twee jaar onderhandeld. De overeenkomst bevat samenwerkingsplannen op verschillende terreinen, waaronder terrorismebestrijding, handelsbevordering, onderwijs en cultuur.

Overboeken

Er werd ook overeenstemming bereikt over het overboeken van geld vanuit Marokko naar Europa. Tijdens "open, eerlijke en zeer constructieve besprekingen" zei Fihri dat op termijn tegoeden vanuit Marokko naar het buitenland gesluisd kunnen worden.

Dat zal worden geregeld in het kader van handelsverdragen tussen Marokko en de Europese Unie, aldus Verhagen. Zijn collega Fihri verduidelijkte dat geld verdiend met investeringen in Marokko, nu al vrijelijk kan worden opgenomen en dat het beleid voor andere eigendommen 'richting openheid' gaat.

Registreren

Wat betreft het laten registreren van kinderen bij de Marokkaanse ambassade in Nederland door Marokkaanse Nederlanders, is dat volgens Fihri een interne Marokkaanse aangelegenheid

Beide ministers benadrukten dat Marokkaanse Nederlanders vrij zijn hun kind bij een Nederlandse gemeente in te schrijven zonder zich aan deze voorschriften te houden.

"Er is geen enkele verplichting om de namenlijst te gebruiken en er is geen enkele verplichting om naar de Marokkaanse ambassade te gaan voor registratie volgens de namenlijsten", zei minister Verhagen.

Politieke ophef

In de afgelopen jaren ontstond geregeld politieke ophef over de lijst met door Marokko goedgekeurde namen, nadat Nederlandse gemeenteambtenaren weigerden bepaalde namen in te schrijven omdat die niet op die lijst voorkwamen.

Gemeenten zouden de lijst nu niet meer aanbieden. Als ouders hun kind echter ook willen aanmelden bij de Marokkaanse ambassade, kunnen ze toch problemen krijgen omdat de namenlijst dan alsnog zou gelden.