AMSTERDAM - De ongeveer 230.000 mensen die dichter dan honderd meter van een snelweg wonen, lopen meer kans op vroegtijdig overlijden dan andere mensen. Dat blijkt volgens Trouw uit berekeningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De groep heeft met name meer kans op hart- en longziekten.

Het blijkt niet alleen om mensen in de randstad te gaan. Volgens de RIVM gaat het om honderden plaatsen, verspreid door het hele land. Vrachtwagens blijken de grootste boosdoeners. De fijne stof die zij produceren ziet eruit als roet en wordt in dikke lagen teruggevonden op raamkozijnen van woningen langs de snelwegen.

Uit het onderzoek bleek verder dat mensen die binnen vijftig meter van drukke stadswegen wonen, hetzelfde risico lopen als hen die vlak naast een snelweg leven. Het aantal mensen dat in de stad met gezondheidsproblemen kampt door het verkeer, is volgens de RIVM half zo groot als de groep langs de snelwegen.