DEN HAAG - Regeringspartijen CDA, ChristenUnie en PvdA zijn verdeeld over het experiment van gemeenten met een eigen wietkwekerij in Eindhoven.

Volgens het CDA en de ChristenUnie zijn nieuwe experimenten in strijd met het regeerakkoord, maar de PvdA staat er wel voor open en wil er een debat in de Tweede Kamer over.

PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester erkende zaterdag dat in het coalitieakkoord is afgesproken geen nieuwe experimenten rondom het gedoogbeleid van softdrugs te beginnen.

Maar volgens haar kan een signaal van ongeveer dertig burgemeesters van verschillende komaf, zowel CDA als andere partijen, niet worden genegeerd.

Van Geel

De coalitiepartijen botsten onlangs nog, omdat CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel een pleidooi hield voor het einde van het gedoogbeleid.

Volgens het CDA heeft het beleid gefaald, terwijl de PvdA betoogt dat met het sluiten van alle coffeeshops niet alle criminaliteit, overlast en gezondheidsrisico's zijn opgelost.

Slikken

Een woordvoerder van de ChristenUnie zei dat het regeerakkoord voor alle drie de partijen slikken is, omdat een "standstill" in het gedoogbeleid is afgesproken.

Als zijn partij en het CDA niet ervoor mogen pleiten dat alle coffeeshops moeten sluiten, moet de PvdA volgens hem ook niet nu nieuwe experimenten gaan steunen.

Kamerdebat

Bouwmeester stelde dat er sowieso een Kamerdebat komt na de kabinetsreactie op de uitkomsten van de wiettop van gemeenten vrijdag, waarbij het experiment met wietteelt een van de uitkomsten was.

Volgens de PvdA kan het reguleren van de "achterdeur van coffeeshops" veel overlast en criminaliteit door illegale kwekerijen in wijken tegengaan.

Naïef

Maar volgens de ChristenUnie is het naïef om te denken dat zo de criminaliteit wordt aangepakt, omdat het grootste deel van de Nederlandse oogsten naar het buitenland gaat.

"Die lucratieve handel stop je niet met eigen teelt", aldus Kamerlid Ed Anker van de kleinste regeringspartij.

Praktische oplossingen

CDA-Kamerlid Cisca Joldersma is ook verder een beetje teleurgesteld over de wiettop. Zij had meer praktische oplossingen van de gemeenten verwacht om in de grensregio's overlast tegen te gaan van het drugstoerisme.

Het plan voor een pasjessysteem, is in haar ogen oud. Het is volgens haar ook onzeker of het kan, omdat de rechter nog moet beoordelen of buitenlanders zo uit de coffeeshops geweerd kunnen worden.