ZWOLLE - Het gereformeerd lager en voortgezet onderwijs overweegt het benoemingsbeleid van docenten te verruimen. Nu moeten leraren aan de scholen die zijn aangesloten bij de besturenorganisatie LVGS, vrijgemaakt gereformeerd of christelijk gereformeerd zijn.

Dat blijkt uit een artikel op de website van de LVGS. Tot 2002 mochten aan de scholen alleen vrijgemaakt gereformeerden doceren. Daarna kwam er ruimte voor christelijke gereformeerden.

In 2007 heeft de LVGS de discussie over de godsdienstige gezindheid van de leraren weer opgepakt. Zo onderzocht zij de visie van schoolbesturen en directies en hield zij drie bijeenkomsten in de regio.

Samenwerking

De aanleiding voor de hernieuwde discussie is dat er op lokaal niveau gesprekken gaande zijn over samenwerking tussen de vrijgemaakt gereformeerden, de christelijke gereformeerden en de Nederlands gereformeerden.

Dat heeft soms tot verregaande afspraken over samenwerking geleid. Op die plaatsen ontstaat dan vanzelf de vraag of die samenwerking ook gevolgen voor het benoemingsbeleid van de gereformeerde scholen heeft.

Ook zijn er enkele nieuwe kerken bijgekomen, waaronder de Hersteld Hervormde Kerk.

Ontslagen

De gereformeerde scholen hebben de afgelopen tijd diverse leerkrachten ontslagen, omdat zij lid van een ander kerkgenootschap waren geworden.

In veel gevallen ging het om docenten die goed functioneerden en een goede bijdrage aan de identiteit van de school leverden. Anderzijds bleek het soms lastig iemand te ontslaan die weinig meer met die identiteit had.