ARNHEM - De waterstand in meren en plassen die in verbinding staan met rivieren en beken zal de komende dagen verder dalen. Dat kan een plotselinge explosie van cyanobacteriën ofwel blauwalgen tot gevolg hebben. Zwemmers kunnen open water dat ongebruikelijk laag staat en erg warm is om die reden beter mijden.

Dat zeggen woordvoerders van verschillende waterschappen in de buurt van grote rivieren. Zij nemen de komende tijd extra vaak monsters van zwemwater om problemen zoveel mogelijk te voorkomen. Zwemmen in een laag blauwalgen kan maag- en darmklachten en uitslag veroorzaken. Zwemwater waar de cyanobacterie is aangetroffen, wordt meestal direct gesloten.

Een hittegolf zorgt altijd voor een toename van het aantal gezondheidsklachten na zwemmen in meren en plassen, zegt M. van Eerden van de afdeling Water van de provincie Gelderland. De giftige blauwalg gedijt namelijk goed bij hoge watertemperaturen.

Laag water

Maar dit jaar is de situatie extra risicovol omdat het water in de rivieren ook erg laag staat. Daardoor krijgen de plassen onvoldoende aanvoer van vers water, terwijl het water sneller dan gewoonlijk opwarmt omdat het ondieper is.

De waarschuwing geldt volgens de schappen alleen voor recreatieplassen die in verbinding staan met rivieren. Met het zwemwater in grind- en zandgaten is niets aan de hand. Die waterplassen zijn ontstaan door baggerwerkzaamheden en tientallen meters diep.

Nog geen speciale laagwaterberichtgeving

Het Infocentrum Binnenwateren in Lelystad start nog niet met speciale laagwaterberichtgeving, aldus een woordvoerder maandag. Laagwaterwaarschuwingen voor de binnenvaart zijn nodig als de waterafvoer bij Lobith daalt naar minder dan 1100 m3 per seconde. Maandag zat het peil daar nog ongeveer een meter boven, maar de aanvoer neemt nog steeds af.

Binnenschippers moeten al enkele weken bij het bevrachten van hun schepen rekening houden met de verminderde diepgang in de rivieren. Op tal van plaatsen geldt een beregeningsverbod voor landbouwers die gebruik maken van oppervlaktewater. Het besproeien van de akkers met grondwater is nog wel mogelijk.