GROENLO - Bij het bedrijf Rouwmaat Groep op het bedrijventerrein Den Sliem in Groenlo heeft maandagmorgen een grote brand gewoed. Volgens de politie rukte de brandweer in groten getale uit. Er is geen sprake van uitstoot van gevaarlijke stoffen.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. Het bedrijf produceert en levert betonspecie en verricht onder meer grond- en sloopwerkzaamheden.

De brand deed zich voor in een bedrijfshal waar huisvuil ligt opgeslagen. De brandweer heeft intussen het sein brandmeester gegeven en is bezig met nablussen. De buitengevel van de hal is gespaard gebleven.