DEN HAAG - Minister Ronald Plasterk wil wettelijk vastleggen dat tv-zenders alleen in de nachtelijke uren reclames voor sekslijnen, ook via teletekst, mogen uitzenden. Porno daarentegen mag wel na 22.00 uur worden uitgezonden, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

In de Kamer bestaan al langer bezwaren tegen de seksreclames, die vaak misleidend zouden zijn. De getoonde dames komen bijvoorbeeld niet zelf aan de telefoon, terwijl die suggestie wel wordt gewekt.

Zelfregulering

Plasterk heeft onderzoek laten verrichten en stelt nu voor wettelijk te regelen dat de bewuste reclames alleen 's nachts de buis op mogen. Overigens is dat nu al, door zelfregulering van de branche, de praktijk.

Het gaat Plasterk te ver om programma's met een pornografisch karakter onder hetzelfde regime te scharen. "De uitingsvrijheid in de grondwet biedt niet voor niks meer bescherming aan programma's dan aan reclame; dat is juist om controversiële uitingen te beschermen tegen overheidstoezicht."

Regulering van porno laat Plasterk over aan de zelfregulering van de branche.