DEN HAAG - Ruim honderd gemeenten die een mosquito inzetten tegen hangjongeren, moeten het apparaat waarschijnlijk weghalen. De mosquito werkt vermoedelijk in strijd met grondrechten en minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken zal de wet niet aanpassen om daar verandering in te brengen.

De mosquito verspreidt irritant hoge tonen die alleen jongeren tot ongeveer 25 jaar horen.

De minister vindt dat gemeenten voldoende andere mogelijkheden hebben om overlast door hangjongeren te bestrijden. Dat zal Ter Horst donderdagavond aankondigen in een debat over de begroting van haar departement.

Waarschuwen

Ter Horst gaat gemeenten waarschuwen dat er mogelijk grondwettelijke bezwaren kleven aan het gebruik van de mosquito. Gemeenten moeten vervolgens zelf beslissen of ze de zoemende apparaten weghalen of een uitspraak van de rechtbank uitlokken.

De SP deed enkele maanden geleden een vergeefse poging om de mosquito te verbieden. De socialisten vrezen dat de mosquito gehoorschade oplevert en dat het apparaat inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer.

Verzoek

Een verzoek voor een verbod kreeg in de Tweede Kamer alleen steun van GroenLinks en de Partij voor de Dieren.

Ter Horst noemt de onaantastbaarheid van het lichaam als grondrecht dat mogelijk wordt geschonden door de mosquito, evenals het recht op bewegingsvrijheid.