ETTEN-LEUR - Een felle, uitslaande brand heeft zondagochtendcatering- en traiteurbedrijf La Tretterie in het West-BrabantseEtten-Leur volledig in de as gelegd. De eigenaar schat de schadevoorlopig op 1,5 à 2 miljoen euro. La Tretterie verzorgt dagelijksmaaltijden voor verpleeg- en verzorgingstehuizen.

De brand werd zondagochtend kort voor vijf uur door omwonendenontdekt. Omdat in de compressorruimte, waar de brand vermoedelijkis ontstaan, ook koolzuurflessen lagen, werden die flessen directin veiligheid gebracht. Dit in verband met ontploffingsgevaar.

De brandweer, die met groot materieel was uitgerukt, slaagde erniet in het vuur te bedwingen. Het pand en de inventaris zijn danook verloren gegaan. Bij het blussen van de brand werden in totaaldertig brandweerlieden ingezet. Even na zes uur werd het sein brandmeester gegeven.

Hoewel naar de exacte oorzaak van de brand nog een onderzoekmoet worden ingesteld, vermoedt de politie dat er storing in decompressorruimte is opgetreden.