JERUZALEM - Het Israëlische kabinet heeft zondagavondingestemd met de vrijlating van nog eens 442 Palestijnen. Datmeldde de publieke radiozender van Israël.

Een week geleden maakte Jeruzalem bekend 540 Palestijnsegevangenen te laten gaan. Tot de nieuwe groep behoren illegalevreemdelingen, criminelen en zogenoemde administratieve gevangenendie zonder proces maandenlang vastgehouden kunnen worden. Het isonduidelijk of leden van radicale Palestijnse organisatiesvrijkomen.

Eerder zondag hadden Israëlische media al gesteld dat deregering de criteria zou verruimen waaraan Palestijnse gevangenenmoeten voldoen om vervroegd vrijgelaten te kunnen worden. Volgensde krant Jerusalem Post mogen de gevangenen geen bloed aan hunhanden hebben en mag hun vrijlating geen veiligheidsrisicobetekenen.

De eerste groep van 540 gevangenen bestaat uit 210 leden van deradicale Palestijnse bewegingen Hamas en Islamitische Jihad, 210personen van de Fatah-stroming van de Palestijnse president Arafaten 120 criminelen. Met de vrijlatingen komt Israël gedeeltelijktegemoet aan de Palestijnse wens dat alle Palestijnen inIsraëlische gevangenissen, naar schatting ongeveer 6000 personen,moeten vrijkomen.