BRUSSEL - De Europese landbouwministers hebben woensdag geen akkoord kunnen bereiken over het op de markt toelaten van een nieuwe soort genetisch gemanipuleerde soja.

De verdeeldheid over dit onderwerp leidde tot een patstelling.

Dat betekent dat de Europese Commissie de knoop door zal hakken. Die volgt waarschijnlijk het positieve advies van de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA, zoals dat in voorgaande gevallen ook gebeurde.

Minister Gerda Verburg van Landbouw stemde in Brussel voor, maar legde wel een stemverklaring af waarin ze de zorgen uitte die in de Tweede Kamer leven over genetisch gemanipuleerde producten. Ze had dat dinsdag in een spoeddebat beloofd.

Verburg vindt dat de discussie over het onderwerp "uit de taboesfeer'' moet komen. Daarbij moet volgens haar zowel naar de risico's als de kans worden gekeken.