GILGIT - In het noorden van Pakistan zijnzondagochtend zeker 45 mensen omgekomen toen in een brandend huisvan een aannemer explosief materiaal ontplofte. Minstens 150personen raakten gewond. Volgens een woordvoerder van de politiekan het dodental nog verder oplopen.

De explosie vond plaats in het dorp Gayal, zo'n 200 kilometerten noorden van de hoofdstad Islamabad. Volgens ooggetuigen was dekracht ervan enorm en is een groot deel van het bergdorp verwoest.

De slachtoffers vielen grotendeels onder mensen die warenafgekomen op het brandende huis van een wegenbouwer. Zij wistenechter niet dat in het gebouw explosieven waren opgeslagen. Terwijlongeveer tweehonderd personen probeerden de brand te blussen,explodeerde het materiaal.

Volgens de politie de brand veroorzaakt door kortsluiting. Deaannemer had de explosieven willen gebruiken om bij de bouw van eenweg rotsen op te blazen.