HILVERSUM - De regering van de Nederlandse Antillen heeft DenHaag in maart gevraagd om militaire steun voor de aanpak van dezware criminaliteit op de eilanden. Nederland weigerde aan hetverzoek gehoor te geven, zo heeft het ministerie van BinnenlandseZaken zondag bevestigd.

De Antillen en Nederland werken samen op het gebied van derecherche en de kustwacht. Minister van Justitie N. Ribeiro vroegzijn Nederlandse ambtsgenoot Donner om legerbijstand voor depolitie. Donner zou hem na overleg met collega Kamp van Defensie enstaatssecretaris Hessing van Binnenlandse Zaken enKoninkrijkrelaties hebben laten weten er niet voor te voelenNederlands marinepersoneel zichtbaar in te zetten, zo zeioud-gevolmachtigd minister Carel de Haseth zondagochtend voor deIKON-radio.

Rigoureuze aanpak

Het was de bedoeling dat Nederlandse mariniers die al op deAntillen gelegerd zijn, zouden meedoen aan het rigoureus aanpakkenvan bepaalde wijken. Daarbij zou van huis tot huis worden gezochtnaar wapens, drugs en dergelijke, aldus de Haseth, die op 22 juliafscheid nam in verband met de regeringswisseling op de Antillen.De regering in Willemstad wilde vooral hulp bij het opwerpen vanwegblokkades en het verder afgrendelen van de wijken.

"Het verzoek is in eerste instantie afgewezen omdat de vraagrees of de inzet van mariniers de juiste aanpak is", aldus eenwoordvoerster van Binnenlandse Zaken. Twee Nederlandsepolitiefunctionarissen hebben dat onderzocht en vorige week eenrapport aangeboden aan de Antilliaanse minister van Justitie. Dewoordvoerster is niet op de hoogte van de exacte inhoud van datrapport, maar weet wel dat de twee politiemensen de inzet vanmariniers niet de juiste oplossing vonden.

Teleurgesteld

De Antilliaanse regering was teleurgesteld over de afwijzing."Om pragmatische redenen kan je een beroep doen op getrainde,gedisciplineerde en professionele mensen die bij Defensie zitten enhen vragen te helpen op een terrein dat niet strikt onder hen valt.In een tijd van vredesmissies om in andere landen het recht tehandhaven, vind ik het vreemd en niet goed te begrijpen dat je datniet in eigen land kan doen. Het gaat om het in beider belangaanpakken van een misstand", zei De Haseth.