SPAARNWOUDE - De negende editie van openluchtfestival DanceValley die zaterdag 40.000 mensen naar recreatiegebied Spaarnwoudebij Velsen lokte, heeft het trauma van twee jaar geleden definitiefvan zich afgeworpen.

In 2001 was er te weinig vervoer voor devertrekkende bezoekers. Velen raakten door de regen onderkoeld.Na die editie is het bezoekersaantal gehalveerd en zorgen talvan veiligheidsmaatregelen voor een beter verloop. Met 40.000regenjassen achter de hand, strakker geregeld vervoer en eenkleiner aantal bezoekers kwam organisator UDC voor het tweede jaartegemoet aan de eisen van de gemeente.

De maatregelen hebben hun uitwerking niet gemist.Dansliefhebbers hadden zaterdag bijvoorbeeld alle ruimte om tedansen, wat onmiskenbaar de sfeer ten goede kwam. Met ruim 160optredens verdeeld over zestien binnen- en buitenpodia kon elkebezoeker de dancestijl van zijn keuze uitzoeken. Op de groteopenluchtpodia stonden de twee meest populaire stromingen binnen dedance geprogrammeerd: trance en hardstyle.

Diversiteit

Grote publiekstrekkers in de twee genres als Tiësto en dj Danakwamen tot hun recht op de grote podia. Het waren echter dekleinschaliger initiatieven die Dance Valley de meerwaarde gavenboven veel andere festivals. Zo was er plaats ingeruimd voorkleinere stromingen als electro en drum en bass en was er zelfsexperimentele muziek te beluisteren en dat nog wel in het middenvan het terrein. De diversiteit in de programmering is een slimmezet om behalve de groepsdieren ook de fijnproevers naar DanceValley te krijgen.

De vraag is echter of die mensen de immer stijgendetoegangsprijs en erg hoge consumptieprijzen blijven accepteren. Eenkaartje kostte dit jaar 67,50 euro, wat tot veel geklaag opdance-websites leidde. De prijs voor een klein formaat flesje bierbedroeg maar liefst 4 euro, het toilet 2 euro voor vier keer.

DatDancevalley dit jaar, in tegenstelling tot eerdere edities, pas ophet allerlaatst uitverkocht raakte, zou een negatief teken aan dewand kunnen zijn voor de organisator.

Optimistisch

Brian Bout, directeur van UDC, wijt het echter aan de slechteeconomie. Optimistisch is hij ook over de toekomst. Hij durft sindsdit jaar weer te denken aan groei. Volgend jaar, bij het tienjarigebestaan van het festival, wil hij het aantal bezoekers en hetaantal dagen uitbreiden.

Gezien de editie van zaterdag is dat geen onlogische gedachte.De grootschalige en diverse opzet zou Dance Valley in de toekomsthet Lowlands van de dance kunnen maken. Een meerdaags festival zoudan ook meteen de urenlange files op de aanrijroutes mindertijdverslindend maken. Want die tijd is beter besteed aan een potjestevig dansen.

Tevreden

De organisatie, hulpdiensten en andere betrokkenen zijn ergtevreden over het verloop van Dance Valley. Bij het begin van hetfeest om 10.00 uur 's morgens, verliep de toevoer van bezoekersrustig. Gedurende de hele dag zijn er slechts vier mensen met(gering) letsel naar het ziekenhuis gebracht. Een had hartklachten,een ander een ribfractuur, een problemen door het gebruik van GHBen de vierde een wespensteek in zijn keel.

De politie verrichtte een klein aantal aanhoudingen, waaronderzestien keer wegens overtreding van de Opiumwet. Op hetfestivalterrein waar de organisator voor de beveiliging zorgde, hadin de avond een kleine vechtpartij plaats, waarbij vijf mensenwaren betrokken.

De helft van de bezoekers ging rond 22.00 uur weg. Bij het eindevan het feest rond 23.00 uur werden de overigen geleidelijk aan vanhet terrein afgevoerd. Rond 01.10 uur vertrok de laatste busrichting NS-station Sloterdijk en was ook de laatste bezoeker vanhet festivalterrein weg.

Het aantal decibels dat het festival produceerde, werd continugemeten. De toegestane geluidsnorm wordt niet overschreden, aldusde politie.