DEN HAAG - De medische tuchtcolleges hebben verleden jaar minder klachten over het functioneren van artsen en verpleegkundigen behandeld dan het jaar ervoor.

Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG), dat klachten in hoger beroep afwikkelt, kreeg in 2001 306 zaken te behandelen, 10 procent minder dan het jaar ervoor. Ook bij de vijf regionale tuchtcolleges is een daling zichtbaar.

Het aantal klachten blijft achter bij de verwachting, zegt H. Lutgert van het CTG. Een verklaring daarvoor heeft hij niet. In was er sprake van een fikse toename. Hij had verwacht dat in een geringe stijging te zien zou zijn.

De tuchtcolleges behandelen klachten over het functioneren van artsen en sinds 1997 ook over het werk van verpleegkundigen.