LISSABON/VANCOUVER - De hittegolf en bosbranden hebbenafgelopen weekeinde in het zuiden van Europa hun tol geëist. In hetwesten van Canada zijn wegens de grootste bosbranden in vijftigjaar bijna 10.000 personen geëvacueerd.

De bosbranden in het midden van Portugal kostten zondag minstensnegen mensen het leven. Bovendien overleed een brandweerman op wegnaar een bosbrand bij een verkeersongeluk. Enkele dagen geledenstierven al twee mannen in de vuurzee.

Volgens de autoriteiten kampt Portugal met de ernstigstebosbranden in twintig jaar. Ruim 3400 brandweerlieden en soldatenproberen tientallen vuurhaarden te bestrijden, 30.000 hectare entalrijke gebouwen zijn al verwoest.

Catastrofe

Het ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt over eencatastrofe. Duizenden personen moesten hun woningen verlaten.Inwoners van meerdere dorpen moeten het zonder gas, elektriciteiten water stellen.

Italië en Marokko stuurden vliegtuigen naar Portugal die wordeningezet bij de bestrijding van de bosbranden. Duitsland bood enkeleblushelikopters aan. De drie landen reageerden op het Portugesehulpverzoek zaterdag.

Ook in het buurland Spanje woeden grote branden. In de aanPortugal grenzende regio Extremadura is het leger ingezet om debrandweer te assisteren. Zeker vijfhonderd inwoners zijngeëvacueerd.

Uitdrogingsverschijnselen

Het dodental door de hittegolf in Spanje liep afgelopenweekeinde op tot acht. Bovendien zijn er tientallen mensen metonder meer uitdrogingsverschijnselen en duizeligheid inziekenhuizen opgenomen. De Spaanse meteorologische dienstvoorspelde voor maandag nieuwe recordtemperaturen van boven de 40graden Celcius.

In Italië kwamen ongeveer 20.000 nertsen en andere pelsdierendoor de hitte op ellendige wijze aan hun einde. Bij temperaturenvan meer dan 40 graden Celsius veranderden de metalen kooitjes vande nertsboerderijen in kleine 'martelkamers'. Vooral jonge dierendroogden uit.

Noodtoestand

De zware bosbranden die de West-Canadese provincie BritishColombia al enkele dagen teisteren, hebben geleid tot de evacuatievan bijna 10.000 mensen. Vluchtelingen spreken over een hel.De premier van British Colombia sprak van de ergste bosbrandenin vijftig jaar. Hij breidde de noodtoestand uit tot de heleprovincie. Ook de aangrenzende provicie Alberta heeft last vanbosbranden. De ongeveer 1800 brandweerlieden die de brandhaarden telijf gaan, krijgen versterking van het leger.

Ruim driehonderd brandhaarden breiden zich gemiddeld met eensnelheid van vijf kilometer per uur uit. Ongeveer 40.000 hectarenatuurgebied lijkt verloren. Tientallen huizen en andere gebouwengingen al in as op.

De bosbranden in het extreem droge gebied worden aangewakkerddoor een sterke wind. In de regio heerst een hittegolf en volgensde voorspellingen zal dat in de komende dagen niet veranderen. Ruim branden zouden zijn ontstaan door weggegooidesigarettenpeukjes, andere door blikseminslag.