DEN HAAG - De ChristenUnie wil met spoed een overleg in de Tweede Kamer over prenatale screening en de stijging van het aantal abortussen tussen de 20-ste en de 24-ste week van de zwangerschap. Kamerlid Esmé Wiegman zal het debat woensdag aanvragen.

Zij wijst naar de relatie die de Inspectie voor de Gezondheidszorg legt tussen de stijging van het aantal late abortussen en de invoering van een screeningsonderzoek rond de twintig weken zwangerschap die vaker een open rug, waterhoofd of open gehemelte aantoont. Dit zogenoemde structureel echoscopisch onderzoek werd in januari 2007 ingevoerd.

Verontrust

De ChristenUnie is ernstig verontrust over deze gegevens en wil meer weten over de achtergrond van de cijfers. Bovendien wil de partij weten of ouders die met dergelijk nieuws geconfronteerd worden wel goed begeleid worden, zei Wiegman dinsdagavond laat.