DEN HAAG - Een meerderheid van de Tweede Kamer wil een einde aan de uitkering van kinderbijslag voor kinderen uit polygame huwelijken. Een motie van de VVD werd dinsdag aangenomen met steun van regeringspartijen CDA en ChristenUnie.

VVD-Kamerlid Stef Blok erkende dat het "een behoorlijke klus" zal zijn om de motie uit te voeren, omdat de overheid zal moeten aantonen dat er sprake is van polygamie.

In Nederland zijn huwelijken tussen een man en meerdere vrouwen verboden. Maar het komt voor dat gemeenten polygame huwelijken die in het buitenland zijn erkend, toch inschrijven. Daardoor kan het volgens Blok gebeuren dat bij veelwijverij onrechtmatig kinderbijslag wordt uitgekeerd.