DEN HAAG - Gemeenten kunnen geen referendum meer houden over de vraag wie de nieuwe burgemeester moet worden. Een meerderheid van de Tweede Kamer ging dinsdag akkoord met een wijziging van de Gemeentewet om het raadplegend burgemeestersreferendum af te schaffen.

In de afgelopen jaren bleek er amper belangstelling te bestaan voor zo'n volksraadpleging. Sinds de invoering ervan in 2001 is er acht keer gebruik van gemaakt, terwijl in dezelfde periode ruim driehonderd burgemeestersvacatures werden vervuld.

Bij de laatste twee referenda, in Utrecht en Eindhoven, kwamen te weinig stemmers opdagen om van geldige verkiezingen te spreken. Ook bij het referendum in Zoetermeer in 2003 was de opkomst te laag.