KAATSHEUVEL - De bezetters van een bos in de buurt vanattractiepark De Efteling in Kaatsheuvel moeten hun actie binnenveertien dagen staken. Dit heeft de eigenaar van De Efteling, destichting Natuurpark De Efteling, de actievoerders laten weten. Deactievoerders kregen een brief van de deurwaarder.

De Efteling beroept zich op de opstelling van de gemeente Loonop Zand, waar Kaatsheuvel onder valt. De gemeente liet De Eftelingtwee weken geleden weten dat de actievoerders van GroenFront wegmoeten omdat ze de Wet op de Openluchtrecrecreatie overtreden.

Ook de gemeente Loon op Zand heeft een brief van de deurwaarderlaten bezorgen bij de actievoerders. Daarin wordt gesteld datkamperen in het bos onhygiënisch en onveilig is. De gemeente doeltdaarbij vooral op het slapen in boomhutten.

Vrijwillig vertrekken

Een woordvoerder van GroenFront zegt dat de groep actievoerdersgewoon in het bos blijft zitten. "Er is geen haar op ons hoofd dieer aan denkt dat wij hier vrijwillig vertrekken", aldus dewoordvoerder. Hij noemt het vreemd dat de gemeente ook eendeurwaarder heeft gestuurd. "Loon op Zand is geen partij in hetconflict. Het gaat om grond van de Efteling. Ze hebben er dus nietsmee te maken."

Volgens de zegsman van GroenFront is het kamperenin de boomhutten niet onveilig. "We zijn allemaal gezekerd als weboven in de boom zitten."

GroenFront protesteert in het zogenoemde Entenwoud tegen deuitbreidingsplannen van De Efteling. De actievoerders willenvoorkomen dat er in het bosgebied een vakantiepark wordt gebouwd.

Op dit moment zitten er ongeveer dertig actievoerders vanGroenFront in het bos. Ze hebben hoge boomhutten gebouwd en zijnbezig met het maken van tunnels. Ze zijn de actie ruim een maandgeleden begonnen.