AMSTERDAM - De advocaten B. Böhler en V. Koppe zijn de nieuweadvocaten van prinses Margarita. De raadslieden hebben op verzoekvan de prinses eind juni de taak van hun collega's P. Nicolaï en J.Pen overgenomen, zo erkende Böhler zaterdag.

Margarita zei de samenwerking met Nicolaï en Pen op. Waarom wilniemand van de betrokkenen vertellen.

Koppe en Böhler verdedigden samen met hun kantoorgenoot S.Franken recent nog de moordenaar van Pim Fortuyn, Volkert van derG. Het hof veroordeelde hem vorige maand tot achttien jaarcel voor het doden van de toenmalige voorman van de LPF.

Schade

Margarita trok Nicolaï en Pen in februari aan voor eenschadeclaim tegen de Staat. De prinses en haar man, Edwin de Royvan Zuydewijn, deden dat, omdat ze volgens eigen zeggen door hetKoninklijk Huis zouden zijn tegengewerkt. Daardoor leed hetbedrijfje van De Roy van Zuydewijn schade, stellen Margarita enhaar man.

In maart heeft het echtpaar ook aangifte gedaan tegen voormaligpremier Kok en ex-minister van Binnenlandse Zaken, De Vries.Margarita heeft in mei samen met haar man uitgebreid met derijksrecherche gesproken, om de aangifte toe te lichten.

Oplichting

Het paar beschuldigt de vroegere bewindslieden van valsheid ingeschrifte, schending van het ambtsgeheim, oplichting enambtsdwang. Ze zijn ook van mening dat bewindslieden ten onrechtehebben verzuimd te onderzoeken of leden van het Koninklijk Huis hunprivacy hebben laten schenden.

Margarita en Edwin vertelden dit jaar in HP De Tijd en ook inhet Duitse weekblad Stern, dat leden van het Koninklijk Huis henhebben gedwarsboomd. Verder gaven ze aan dat het hof ten onrechtede inlichtingendienst onderzoek liet doen naar - de doorMargarita's familie onwelgevallige - Edwin.